Густота посіву силосних гібридів Leafy

Гібриди кукурудзи Leafy і Leafy-Floury характеризуються різною структурою насаджень. Щоб отримати якомога більше силосу, не перевищуйте густоту посівів у 69 000–74 100 рослин на гектар.

Як площа листя впливає на врожайність?

Листя кукурудзи – це свого роду «завод», який перетворює сонячне світло на врожай. Хлоропласти в клітинах листя утворюють глюкозу під час фотосинтезу. Енергія, що виробляється з цукру, використовується для росту й розвитку рослини, поки вона ще молода. Після того як рослина почне цвісти, цей цукор транспортується в зерна, що формуються на качані, і перетворюється на крохмаль. Накопичення крохмалю відбувається переважно за рахунок листя над качаном, на яке потрапляє найбільше сонячних променів, коли рослина досягає максимальної висоти. До цього ріст рослини забезпечувався за рахунок листя, що розташовується під качаном, яке у міру зростання рослини опиняється в тіні.

Потенційний урожай кукурудзи пропорційний індексу листкової поверхні, який являє собою співвідношення поверхні листя з однієї сторони до поверхні ґрунту. Індекс листкової поверхні кукурудзи можна підвищити, збільшивши густоту посівів або площу листків кожної рослини.
У зернових гібридів кукурудзи формується щонайбільше 5–7 листків над початком, тож, щоб збільшити для них індекс листкової поверхні, їх потрібно сіяти з густотою посівів 81 500–89 000 рослин на гектар. Силосний гібрид кукурудзи Leafy має 8–13 листків над початком,тож у нього більша листкова поверхня на кожній рослині. Оскільки гібриди Leafy типу більші за розміром, їм потрібно більше місця для отримання запланованих обсягів урожаю.
Для цього їх слід сіяти з густотою не більше 69 000–74 000 рослин на гектар. Завдяки високій листковій частині та гнучким качанам силосні гібриди кукурудзи Leafy мають більший потенціал з огляду на вміст крохмалю порівняно з іншими гібридами.

Порівняння можливих варіантів

Основна настанова в галузі – густо посіяти всі гібриди кукурудзи, щоб максимально збільшити врожай силосу. Ця порада добре підходить для зернового гібрида, але якщо посіяти силосний гібрид кукурудзи Leafy типу із густотою, рекомендованою для зернових гібридів, це призведе до збитків. У наведеній нижче таблиці 1 порівнюється листкова поверхня силосного гібрида кукурудзи Leafy і зернового гібрида за різної густоти

Густота посіву гібрида з мучнисто-склоподібним зерном Порівняння листкової поверхні Густота посіву зернового гібрида
62 000 рослин/га на 40% більше листкова поверхня 86 500 рослин/га
69 000 рослин/га на 40% більше листкова поверхня 96 500 рослин/га
86 500 рослин/га на 40% більше листкова поверхня 121 000 рослин/га

Як можна бачити, якщо враховувати листкову поверхню, силосний гібрид кукурудзи Leafy типу, посіяні із розрахунком 86 500 рослин на гектар, і зерновий гібрид, посіяний із розрахунком 121 000 рослин на гектар, мають схожий покров. Кукурудза Leafy, посіяна з розрахунком 69 000 рослин на гектар, матиме таку ж асиміляційну поверхню, як і зерновий гібрид, посіяний із розрахунком 96 500 рослин на гектар. Щоб отримати таку ж саму площу із листкової поверхні, як у зернового гібрида з рекомендованої густотою посіву 86 500 рослин на гектар, кукурудзу Leafy слід сіяти з розрахунком 62 000 рослин на гектар.

Вплив густоти посіву на врожай

Силосний гібрид кукурудзи Leafy типу виведено та випробувано на відповідність вимогам ринку ще в 1989 році. З того часу проводилося багато досліджень для визначення оптимальної густоти посіву найкращих гібридів. Їх перевіряли в умовах жарких і посушливих сезонів, а також під впливом складних погодних умов, як-от сильного вітру та злив. Було виявлено, що максимальна врожайність рослин із 8–9 листками над початком досягається в разі густоти посіву 74 000 рослин на гектар. Максимально врожайність рослин із 10–11 листками над початком досягається в разі густоти посіву 69 000 рослин на гектар. Саме за такої густоти посіву силосні гібриди кукурудзи Leafy типу мають сильне коріння та хорошу посухостійкість. Крім того, з такої кукурудзи можна отримати високоякісний корм із високим вмістом крохмалю та хорошим співвідношенням засвоюваної маси. За такої густоти посіву врожай кукурудзи Leafy типу на 10% більший, ніж урожай зернового гібрида, посіяного з розрахунком 86 500 рослин на гектар.

Густота посіву кукурудзи Leafy типу із 8–9 листками над початком має становити 74 000 рослин на гектар, а для кукурудзи з 10–11 листками над початком – 69 000 рослин на гектар.

Вибір найкращого кукурудзяного силосу для молочної промисловості

На рис. 1 показана типова висота зернового гібрида й силосного гібрида Leafy. Зверніть увагу на кількість листя над початком, розмір цього листя й розташування початка. Над початком силосного гібрида кукурудзи Leafy 10 листків, а над качаном зернового гібрида – 6.

ЗерновийГустота посіву силосних гібридів Leafy фото 1 Universeed
Силосний із мучнистосклоподібним зерномГустота посіву силосних гібридів Leafy фото 2 Universeed
Рис. 1

На рис. 2 показана різниця між листковою поверхнею двох рослин. Чотири листки над початком, які виділені червоним, – це додаткове листя на силосному гібриді кукурудзи Leafy. Кукурудза Leafy має на 70% більше листкової поверхні над початком, ніж зерновий гібрид. Початок кукурудзи Leafy типу розташований нижче, ніж у зернового гібрида, тому загальна листкова поверхня першого на 40% більша.

Силосний Leafy гібрид

Листкова поверхня силосного гібрида кукурудзи Leafy над качаном на 70% більша, ніж у силосно-зернового гібрида.

Загальна листкова поверхня силосного гібрида кукурудзи Leafy на 40% більша, ніж у силосно-зернового гібрида, орієнтованого на зерно.

Густота посіву силосних гібридів Leafy фото 3 Universeed
Додаткове листя гібрида кукурудзи з мучнисто-склоподібним зерном
Рис. 2

Балансування урожаю з якістю

Коли ми сіємо силосний гібрид кукурудзи Leafy типу, ми створюємо КОРМ для виробництва молока. Ми намагаємося сіяти кукурудзу з густотою, яка найкраще підходить для отримання високоякісної сухої маси з максимальним урожаєм зерна та найкращою засвоюваністю клітковини, і водночас забезпечити максимальний захист рослин. У наших дослідженнях густоти посіву ми виявили, що у звичайних умовах урожай кукурудзи Leafy із 10–11 листками над початком буде однаковим за густоти посіву 69 000 і 79 000 рослин на гектар. Якщо посіяти 89 000 рослин на гектар, кількість урожаю зменшується. Але якщо поглянути на різницю в ЯКОСТІ корму, отриманого за умов різної густоти посіву, можна побачити, що максимальний урожай зерна та найкраща засвоюваність клітковини досягається за умови зменшення густоти посіву (менше 69 000 рослин на гектар). Для гібридів кукурудзи Leafy із 8–9 листками над початком ця величина становить 74 000 рослин на гектар. Якість корму впливає на потенціал виробництва молока.

На рис. 3 показана різниця між силосними гібридами кукурудзи Leafy типу, посіяними з розрахунком 69 000 і 86 500 рослин на гектар на одному полі. Гібриди, посіяні з розрахунком 69 000 рослин на гектар, мають великі початки та товсті стебла. У випадку густоти посіву 86 500 рослин на гектар розміри початків і стеблів менші. Оскільки розмір стеблів зменшився, зменшилась і їхня засвоюваність.

У тих із них, де для розрахунку обсягу молока з однієї тонни використовується формула Milk 2006, кількість крохмалю та молока з тонни силосних гібридів кукурудзи Leafy була меншою, хоча в цілому вони мають конкурентні показники врожайності на гектар. Під час своїх досліджень ми вирощували силосно-зернові гібриди з рекомендованою густотою посіву 86 500 рослин на гектар, а силосні гібриди кукурудзи Leafy – з густотою посіву 69 000 рослин на гектар трирядними ділянками. Ми збирали врожай лише з центрального ряду, щоб отримати найточніші дані для порівняння. У цих дослідженнях із різною густотою посіву кукурудза Leafy типу продемонструвала свою беззаперечну перевагу за такими показниками, як кількість молока з однієї тонни або одного гектара.

Скористайтеся нашою підкріпленою дослідженнями порадою: сійте силосний гібрид кукурудзи Leafy типу із густотою посіву, яка забезпечить найбільшу кількість високоякісного корму для виробництва молока (74 00 рослин на гектар для гібридів із 8–9 листками над початком і 69 000 рослин на гектар для гібридів кукурудзи Leafy із 10–11 листками над початком), і заощаджуйте кошти, купуючи менше насіння. Усе, що потрібно зробити, – це змінити густоту посіву. Саджаючи менше силосного гібрида кукурудзи Leafy типу, ви отримуєте більше врожаю.

Порівняння того ж самого гібрида, посіяного на одному полі з різною густотою посіву.
Гібрид із мучнисто-склоподібним зерном із густотою посіву
69 000 рослин/га

Частка серцевини таких рослин більша, ніж частка зовнішньої оболонки. Це підвищує частку засвоюваної клітковини в раціоні.

Густота посіву силосних гібридів Leafy фото 4 Universeed

Рослини з більшими початками й більший загальний урожай.

Густота посіву силосних гібридів Leafy фото 5 Universeed

Стебла, розрізані в одному й тому ж міжвузлі. Серцевина краще засвоюється (вищий вміст нейтрально-детергентної клітковини), ніж зовнішня оболонка.

П’ять зразків початків гнучкого типу з урожаїв із різною густотою посіву.

Гібрид із мучнисто-склоподібним зерном із густотою посіву
69 000 рослин/га

Частка серцевини таких рослин більша, ніж частка зовнішньої оболонки. Це підвищує частку засвоюваної клітковини в раціоні.

Густота посіву силосних гібридів Leafy фото 6 Universeed

Рослини з більшими початками й більший загальний урожай.

Густота посіву силосних гібридів Leafy фото 7 Universeed